Wat zijn VA's en de reden dat ik er één ben.

“Time is what we want most, but what we use worst.” ― William Penn

Wanneer tijden veranderen, we meer en meer virtueel (be)leven, waar tijd en ruimte lijken te vervagen, wordt de life-work balance gewikt en gewogen en voor velen slaat deze jammer genoeg niet de juiste richting uit.

Waar vroeger een 9 to 5 mentaliteit de norm was, is deze vandaag ver zoek. Een gsm en bedrijfswagen maken niet langer primordiaal deel uit van het eisenpakket van de sollicitant. Stress en burn-out loeren om de hoek, de workload wordt groter in verhouding met de tijd die hiervoor beschikbaar is. Meestal is het de combinatie werk-privé die de doorslag geeft. Hoe kan ik mijn professionele leven combineren met mijn persoonlijke en sociale leven. En wat zijn de gevolgen wanneer een gebeurtenis zich voordoet waardoor ik deze balans dien te her-evalueren en eventueel aan te passen.

We maken allemaal plannen en hebben dromen op onze bucketlist staan. Wat wil ik nog doen? Wat wil ik nog zien? Aan deze lijst wordt dan meestal een tijdslimiet verbonden. Voor mijn 30ste wil ik … , wanneer ik met pensioen ben ga ik … , wanneer de kinderen uit huis zijn ga ik … , enz. Waarbij heel wat plannen op de lange baan worden geschoven en dromen mogelijk niet gerealiseerd.

Steeds vaker word je er je van bewust hoe

je met je tijd omgaat. Elke dag opnieuw zijn er wel inbreuken op dat stukje tijd waar je graag zelf over wou beslissen. Hoe kan je je life-work balance beheren en hoe kan je deze in evenwicht houden. Hoe kan je je leven indelen waarbij leven en werken naast elkaar kunnen staan zonder dat het één afbreuk doet aan het ander. Waarbij aandacht voor je persoonlijke leven en de voldoening uit een boeiende carrière voorop staan.

VA's of virtueel assistenten zijn diegenen die deze omwenteling omarmen en vanop de achtergrond "tijd" creëren voor anderen, waarbij zij hun life-work balance zelf beheren en ervoor kunnen zorgen dat zij hun tijd zo indelen dat hun opdrachten en hun persoonlijke leven hand in hand gaan om zo een ritme creëren waarbij zij op geen enkel vlak moeten inboeten. En terug baas worden over hun eigen tijd.

Bij Administrivia, mijn eigen virtueel kantoor, geldt één basislijn en dit is tijd winnen, voor mezelf en voor anderen. Door mijn cliënten te ondersteunen en te begeleiden in triviale zaken creëer ik tijd, die zij dan naar eigen wens kunnen investeren in hun life-work ballance. Want zowel mijn tijd als jouw tijd is belangrijk.

Als virtueel assistent heb ik mijn tijd opnieuw in handen genomen. Door dit te doen kan ik aanwezig zijn bij mijn gezin. Waardoor ik niet langer mijn aandacht en aanwezigheid dien op te splitsen, maar beide mijn volle aandacht kan schenken.

#tijd #stress #zelfstandige #outsoursing #Administratie #freelance #virtualassistant #VA